Speakers

สุปราณี ธีรไกรศรี
Senior Solution Architect, Huawei
หลังจากเรียนจบ Computer Engineering ก็ทำงานในสายงาน Software Development and Software Engineering มาตลอด 20 กว่าปี Technologies และ Programming เป็นสายงานที่ท้าทายและน่าตื่นเต้น ดีใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยเรื่องเทคโนโลยี