Speakers

ดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์
รองผู้อำนวยการ NECTEC
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทด้าน Electrical Engineering จาก Stanford University และปริญญาเอกด้าน Electrical and Computer Engineering จาก Carnegie Mellon University โดยเข้าทำงานที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ตั้งแต่ปี 2004 ในตำแหน่งนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ NECTEC
ดร. ปรัชญา บุญขวัญ
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)