Speakers

อนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี
Senior Customer Advisory Consultant, SAS Software (Thailand)
Senior Customer Advisory Consultant จากบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และส่งมอบเทคโนโลยีโซลูชั่นแบบ End-to-End ทั้งด้าน Data Solution, Cloud Solution, Network Solution และ Security Solution เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้กับลูกค้าในหลากหลายธุกิจ ในการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
ธนาพนธ์ ตรีเลิศกุล
Analytics Customer Advisory, SAS Software (Thailand)
วริทธิ สันธิเดช
Business Development, SAS Software (Thailand)
วิศวกรตัวเล็กๆ ผู้หลงไหลในความหัศจรรย์ของข้อมูลและอยากจะพาให้ทุกคนได้เห็นว่าข้อมูลทำอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นผ่านโลกของ Analytics