ชาญวิทย์ จิวริยเวชช์

คุณชาญวิทย์ จิวริยเวชช์

Senior Solution Engineer, VMWare

คุณชาญวิทย์คือหนึ่งใน Pre-Sales Enterprise Solution Architect Professional ของทาง VMWare โดยมีประสบการณ์กว่า 25 ปีในการทำงานด้าน Software Defined Datacenter, Virtualization, Datacenter Management, VDI, Hybrid Cloud Management Platform, Mobile Management และแพลตฟอร์ม DevSecOps ที่มุ่งเน้นช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ และเกิด Digital Transformation ได้สำเร็จ

Speaker Details
Speaker Tags