คงศักดิ์ ก่อตระกูล

คุณคงศักดิ์ ก่อตระกูล

SE Manager, Palo Alto Networks

คุณคงศักดิ์ ก่อตระกูล มีประสบการณ์มากกว่า 11 ปีในอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมไปถึงมีผลงานที่โดดเด่นในการจัดการผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางเทคนิค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการวิศวกรระบบและภูมิภาคอินโดไชน่า Palo Alto Networks

Speaker Details
Speaker Tags