เกรียงศักดิ์ จีระธัญญาสกุล

คุณเกรียงศักดิ์ จีระธัญญาสกุล

Specialist Solutions Architect, Red Hat (Thailand)

คุณเกรียงศักดิ์ดำรงตำแหน่งในฐานะของ Specialist Solutions Architect ที่ Red Hat (Thailand) โดยมีประสบการณ์ในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางยาวนานกว่า 10 ปี ครอบคลุมทั้งการออกแบบระบบ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งยังทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อออกแบบและช่วยเหลือในการติดตั้งโซลูชันระบบ Container Platform, ระบบ Automation และระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบ Hybrid Cloud

Speaker Details
Speaker Tags