ณัฐวัชร อภิเอกปฐม 

คุณณัฐวัชร อภิเอกปฐม

Enterprise Cyber Security Manager, Advanced Info Service (AIS)

ประสบการณ์ทำงานทางด้าน IT และ Cybersecurity มา 16 ปี กับการทำงานในบริษัทชั้นนำ เช่น Microsoft, IBM Solution Delivery และ Advanced Information Technology

ปัจจุบันรับหน้าที่บริหารจัดการทีมงานเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับ Cybersecurity ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานและแนวโน้มของตลาดเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

Speaker Details
Speaker Tags