ปณต กาญจนศูนย์

คุณปณต กาญจนศูนย์

Department Director of Digital Solutions, UIH

คุณปณต กาญจนศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัล บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด (UIH) ภายใต้กลุ่มเบญจจินดาโดยมีประสบการณ์การทำโครงการ Digital Transformation ที่มีการผสมผสานระหว่างยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้กับหลายองค์กรชั้นนำในประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ คุณปณตได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาผู้บริหารในบริษัทต่างชาติและบริษัทไทยชั้นนำ เช่น Microsoft, Agoda และ G-Able ซึ่งโครงการหลักที่สำคัญคือการทำระบบ Digital Commerce, Digital Analytics และ Digital Workspace ที่เป็นส่วนหลักในการขับเคลื่อน Digital-native Business ให้กับองค์กรต่างๆในการเข้าสู่ยุคสมัยดิจิทัลในอนาคต

Speaker Details
Speaker Tags