พิชญ์สิณี ขัมมะรัตน์

คุณพิชญ์สิณี ขัมมะรัตน์

Senior Account Executive, HPE Ezmeral, Hewlett Packard Enterprise

คุณพิชญ์สิณีเป็น Account Executive อาวุโสภายใต้หน่วยธุรกิจ Ezmeral แห่ง HPE ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Ezmeral รวมทั้งช่วยวางแผน Data Driven Journey ต่าง ๆ เพื่อทำให้องค์กรหลากหลายระดับสามารถทำ Digital Transformation ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Speaker Tags