พรสิทธิ์ ปาลิไลยก์

คุณพรสิทธิ์ ปาลิไลยก์

Head of Cloud Professional Service, eCloudvalley

คุณพรสิทธิ์ ปาลิไลยก์ มีประสบการณ์ในการทำงานและให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีในในธุรกิจ IT ในส่วนงาน Network, Security, Infrastructure และ Cloud Computing มามากกว่า 20 ปี ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่ง Technical Lead ด้านเทคโนโลยี Cloud ที่บริษัท eCloudvalley แห่งประเทศไทย

Speaker Details
Speaker Tags