ซันเยห์ สัจเดว

คุณซันเยห์ สัจเดว

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด

ซันเยห์ สัจเดว เคยดำรงตำแหน่ง Executive Advisor – Transformation ที่ SAP หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่ง Regional General Manager ที่ Experian และได้นำประสบการณ์และความชำนาญในการนำการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจไปดำรงตำแหน่ง Partner Transformation ที่ Grant Thornton Thailand หลังจากนั้นได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง Head of Transformation ที่ Prudential Assurance (Thailand) ด้วยความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซันเจย์ได้มอบช่วยเหลือในการประสบความสำเร็จให้กับองค์กรหลายแห่ง ด้วยการคิดอย่างกลยุทธ์อย่างมีเสถียรภาพ ความสามารถในการนำทีมอย่างมีกำลังและความเข้าใจทางลึกลงเกี่ยวกับการเงิน การให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงและเทคโนโลยี ทำให้เขาเป็นที่เชื่อถือและทรัพยากรมีค่าต่อการเติบโตและนวัตกรรมในธุรกิจ

Speaker Details
Speaker Tags