สถาพน พัฒนะคูหา

คุณสถาพน พัฒนะคูหา

CEO, SmartContract Blockchain Studio