ดร. ศุภกร กังพิศดาร

ดร. ศุภกร กังพิศดาร

Managing Director, Cyber Elite

ดร. ศุภกร กังพิศดาร มีประสบการณ์ทางด้าน Cybersecurity มากว่า 20 ปี เป็นที่รู้จักในฐานะอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการทางด้านไซเบอร์ในหน่วยงานต่างๆ มีผลงานวิจัยด้านไซเบอร์มากมาย ดร. ศุภกร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Cybersecurity จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย

Speaker Details
Speaker Tags