ทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี

คุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี

Country Manager, Nutanix (Thailand)

เริ่มงานกับนูทานิคซ์ในปี 2014 ในตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย ก่อนหน้านี้คุณทวิพงศ์มีประสบการณ์การทำงานในหลายภาคส่วน ทั้งด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษาด้านโซลูชันต่างๆ ให้กับลูกค้าและพันธมิตรระดับองค์กร ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายและพันธมิตร รวมถึงเป็นวิศวกรระบบที่ให้คำปรึกษา พัฒนาและอบรม ด้านโซลูชันให้กับลูกค้าและพันธมิตรระดับองค์กร

Speaker Details
Speaker Tags