ลงทะเบียน เสร็จสิ้น

ข้อมูลของท่านได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา TTT 2022 Reinforce: Enterprise IT Infrastructure Day
ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมงานผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เร็วๆ นี้

ถ้าท่านไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อคุณเมลดา ธำรงศรีสกุล อีเมล event@techtalkthai.com หรือโทร 080-619-4465