ลงทะเบียน เสร็จสิ้น

ข้อมูลของท่านได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา TTT 2023 Reconnect: Enterprise IT Infrastructure Day
ทีมงานจะทำการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน แล้วแจ้งผลการลงทะเบียนกลับผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 48 ชั่วโมง

หากท่านไม่ได้รับอีเมลตอบรับกลับภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อคุณเมลดา ธำรงศรีสกุล อีเมล event@techtalkthai.com หรือโทร 080-619-4465