รวมงานสัมมนา Enterprise IT ทางด้าน Networking, Cybersecurity, Cloud & Data Center, IoT, AI & Analytics, Software Development, Blockchain และอื่นๆ คัดสรรหัวข้อและเนื้อหาโดยทีมบรรณาธิการจาก TechTalkThai บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด

“งานสัมมนาฟรี เพื่อชาว IT ไทย”

Active Event(s)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด กำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

อัปเดตแนวโน้มด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 รวมไปถึงกลยุทธ์ เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานและกรอบการทำงานต่างๆ สำหรับปกป้องระบบสารสนเทศและสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งใน Data Center และบน Cloud

Past Events
คลิกเพื่อรับชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังงานสัมมนา