รวมงานสัมมนา Enterprise IT ทางด้าน Networking, Cybersecurity, Cloud & Data Center, IoT, AI & Analytics, Automation & Robotics, Software Development, Blockchain, Metaverse และอื่นๆ คัดสรรหัวข้อและเนื้อหาโดยทีมบรรณาธิการจาก TechTalkThai บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด

“งานสัมมนาฟรี เพื่อชาว IT ไทย”

Active Event(s)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด กำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

ร่วมอัปเดตแนวโน้ม กลยุทธ์ และตัวอย่างการใช้งานจริงของเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ​(AI) ภายใต้ธีม Enterprise AI & Tech ซึ่งท่านจะได้รับชมเนื้อหาทั้งการทำ AI Transformation, AI Use Cases และการพัฒนา Generative AI รวมถึงประเด็นอื่นที่น่าสนใจ เช่น Data Analytics & AI Decisioning, AI Infrastructure, AI for Cybersecurity, Automation & Intelligence และ IT Trends รวม 15 หัวข้อ