รวมงานสัมมนา Enterprise IT ทางด้าน Networking, Cybersecurity, Cloud & Data Center, IoT, AI & Analytics, Automation & Robotics, Software Development, Blockchain, Metaverse และอื่นๆ คัดสรรหัวข้อและเนื้อหาโดยทีมบรรณาธิการจาก TechTalkThai บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด

“งานสัมมนาฟรี เพื่อชาว IT ไทย”

Active Event(s)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด กำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

ติดตาม Event ใหม่ของ TechTalkThai ได้เร็วๆ นี้