รวมงานสัมมนา Enterprise IT ทางด้าน Networking, Cybersecurity, Cloud & Data Center, IoT, AI & Analytics, Automation & Robotics, Software Development, Blockchain, Metaverse และอื่นๆ คัดสรรหัวข้อและเนื้อหาโดยทีมบรรณาธิการจาก TechTalkThai บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด

“งานสัมมนาฟรี เพื่อชาว IT ไทย”

Active Event(s)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด กำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

งานสัมมนาใหญ่ Enterprise IT Infrastructure Day ส่งท้ายปี 2022 ในรูปแบบ Physical Event ภายใต้แนวคิด Reinforce เสริมแกร่งรากฐานระบบ IT พลิกโฉมสู่ธุรกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนและมั่นคงปลอดภัย ภายในงานท่านจะได้อัปเดตแนวโน้ม นวัตกรรม แนวทางปฎิบัติ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้าน IT Infrastructure สำหรับองค์กร ครอบคลุมทั้งด้าน Cloud & Data Center, Networking, Cybersecurity และ Standards & Compliance