รวมงานสัมมนา Enterprise IT ทางด้าน Networking, Cybersecurity, Cloud & Data Center, IoT, AI & Analytics, Automation & Robotics, Software Development, Blockchain, Metaverse และอื่นๆ คัดสรรหัวข้อและเนื้อหาโดยทีมบรรณาธิการจาก TechTalkThai บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด

“งานสัมมนาฟรี เพื่อชาว IT ไทย”

Active Event(s)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด กำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
อัปเดตแนวโน้ม นวัตกรรม กรณีศึกษา และโซลูชันด้าน AI/ML และ Data Analytics ล่าสุดสำหรับธุรกิจไทย รวมถึงเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บและใช้งานตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA
Past Events
คลิกเพื่อรับชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังงานสัมมนา