รวมวิดีโองานสัมมนา TTT Virtual Summit: AI & Analytics for Enterprises

TTT Virtual Summit: AI & Analytics for Enterprises

TTT Virtual Summit เป็นซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของ TechTalkThai ที่มีคนเข้าร่วมแล้วมากกว่า 4,000 คน โดยครั้งที่ 5 นี้จัดขึ้นภายใต้ธีม AI & Analytics for Enterprises เพื่ออัปเดตแนวโน้มและนวัตกรรมด้าน AI และ Data Analytics ล่าสุดในปัจจุบัน ทิศทางของเทคโนโลยีในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก แนวทางการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจองค์กร ไปจนถึงแนะนำเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติด้าน Data Engineering, DataOps และ MLOps บรรยายโดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศรวม 17 เซสชัน

งานสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่

Day 1 – AI & Data Analytics for Business
อัปเดตแนวโน้มและกลยุทธ์ทางด้าน AI & Analytics จากทั่วโลก พร้อมชี้ประเด็นความเสี่ยงและโอกาสจากการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ รวมไปถึง Use Cases การใช้งานจริงในไทยและภูมิภาคเอเชีย
Day 2 – AI & Data Analytics for Business
อัปเดตแนวโน้มและกลยุทธ์ทางด้าน AI & Analytics จากทั่วโลก พร้อมชี้ประเด็นความเสี่ยงและโอกาสจากการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ รวมไปถึง Use Cases การใช้งานจริงในไทยและภูมิภาคเอเชีย
Day 3 – Data Engineering & DataOps/MLOps
แนะนำเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำ Data Engineering, DataOps & MLOps และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานใน Use Cases แบบต่างๆ