รวมวิดีโองานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2021

TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2021

TTT Virtual Summit เป็นซีรี่ย์งานสัมมนาออนไลน์ของ TechTalkThai ที่มีคนเข้าร่วมแล้วเกือบ 3,000 คน โดยครั้งที่ 3 นี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Enterprise Cloud & Data Center โดยมีผู้ให้บริการ Data Center และ Cloud Providers ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น KTBCS, NTT, AWS, Google และ Oracle ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายรวมเกือบ 20 ท่าน เพื่ออัปเดตแนวโน้ม นวัตกรรม การประยุกต์ใช้ และแนวทางปฏิบัติทางด้าน Cloud และ Data Center ที่ควรจับตามองในปี 2021 ได้แก่ Cloud & Data Center Innovations, Industry Cloud, Cloud AI, Cloud Data Warehouse, Micro/Edge Data Center, CPU & GPU, Enterprise Servers & Storages และ Security & Compliance

งานสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่

Day 1 – Business Transformation
เจาะลึกการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Cloud และ Data Center เช่น Cloud AI ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและพลิกโฉมการดำเนินธุรกิจยุคหลัง COVID-19 รวมไปถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากทั่วโลก
Day 2 – Tech Updates
อัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยล่าสุดในปี 2021 หลังยุค COVID-19 ได้แก่ AI Security, OT Security, Security for Cloud Native Apps, SOC และ XDR
Day 3 – Design & Practices
อัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยล่าสุดในปี 2021 หลังยุค COVID-19 ได้แก่ AI Security, OT Security, Security for Cloud Native Apps, SOC และ XDR