รวมวิดีโองานสัมมนา TTT Virtual Summit: Education Tech & Trends 2022

TTT Virtual Summit: Education Tech & Trends 2022

TTT Virtual Summit เป็นซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของ TechTalkThai ที่มีคนเข้าร่วมแล้วมากกว่า 7,000 คน โดยครั้งที่ 8 ส่งท้ายปีนี้จะโฟกัสที่กลุ่มสถาบันการศึกษาภายใต้ธีม Education Tech & Trends 2022 เพื่ออัปเดตแนวโน้มการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาที่ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงวิกฤต COVID-19 พร้อมแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Classroom และ Smart Campus รวมถึงประเด็นด้าน PDPA และหลักเกณฑ์การเก็บ Log ปี 2564 บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Ed Tech จากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT/Consult ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวม 10 เซสชัน

งานสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่

Day 1 – Smart Classroom
อัปเดตแนวโน้มการเรียนการสอนแห่งอนาคตเพื่อเตรียมรับมือกับปี 2022 เมื่อทุกสถาบันการศึกษาต้องปรับสู่แนวทาง Hybrid Learning ที่มีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนอย่างเต็มตัว พร้อมการนำเทคโนโลยีล่าสุด เช่น Learning Management System, AI, Data Analytics มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การสอนในห้องเรียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ประสบความสำเร็จ
Day 2 – Smart Campus
แนะนำเทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาทางด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาวิถีใหม่ที่ผสมผสานทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การวางระบบ Infrastructure ทั้งเครือข่ายและ Wi-Fi เพื่อให้การสอนแบบออนไลน์มีความราบรื่น ไม่สะดุด รวมไปถึงการเก็บข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตาม PDPA และ พ.ร.บ. Log ปี 2564