รวมวิดีโองานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Network & Security 2021

TTT Virtual Summit: Enterprise Network & Security 2021

TTT Virtual Summit เป็นซีรี่ย์งานสัมมนาออนไลน์ของ TechTalkThai โดยครั้งที่ 2 นี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Enterprise Network & Security เพื่ออัปเดตเทรนด์ล่าสุดทางด้าน Network และ Security ในปี 2021 โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งในส่วนของ Data Center & Edge & Multi-cloud Networking, Wired & Wireless Networking, Network & Security Automation, AI Security, OT Security, Security for Cloud Native Apps, SOC & XDR และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานและบริษัท IT ชั้นนำกว่า 20 ท่าน

งานสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 – 30 เมษายน ที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่

Featured Videos
วิดีโอ Webinar ที่น่าสนใจจากสปอนเซอร์ของงาน

ผู้บรรยาย: คุณไชยณัฐ จามรมาน Executive Director และคุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ Chief Technology Officer (CTO) จาก Bay Computing

Digital Transoformation และความนิยมในการย้ายระบบประมวลผลไปยัง Cloud Computing สร้างความท้าทายใหม่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน และ ความรู้ใหม่ จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อม ในวีดิโอนี้จะทำความเข้าใจถึงพื้นฐาน สิ่งที่ควรตระหนัก และเตรียมพร้อมเพื่อให้การย้ายไปทำงานบน Cloud ของท่านเป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัย

ผู้บรรยาย: คุณอลงกรณ์ หงส์สวัสดิ์ Security Solution Manager จาก G-Able

เคยสงสัยไหม? ว่าทำไมระบบภายในองค์กรยังเกิดความเสียหายจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือ Malware แม้ว่าจะติดตั้ง Network Security ไว้อย่างแน่นหนา ซึ่งปัญหามักเกิดจากการโจมตีภายในองค์กรเอง และพบว่ากว่า 80% เกี่ยวข้องกับ Privilege Account แทบทั้งสิ้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลและบริหารจัดการสิทธิ์เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหาคำตอบได้ที่วิดีโอนี้กันเลย

ผู้บรรยาย: คุณอันธิกา ชินวัตร Channel Sales Manager จาก Western Digital Storage Technologies (Thailand) Ltd. และคุณกิตติพศ เอี่ยมศรี Product Sales Senior Officer (Dahua) จาก Synnex (Thailand) Public Co., Ltd.

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการนำเอาฐานข้อมูลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้หน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้สะดวกและเหมาะสม Western Digital ขอแนะนำโซลูชันในการเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรหรือธุรกิจของท่าน สามารถรับชมได้ที่วิดีโอนี้

ผู้บรรยาย: คุณธีรยุทธ หงษ์คณานุเคราะห์ Country Manager จาก Allied Telesis

การเติบโตของระบบเครือข่ายเพื่อรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย สร้างปัญหาให้กับผู้ดูแลในการที่จะจัดการให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ การบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี หรือจากมัลแวร์ การพลิกโฉมระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถให้เวลาในการพัฒนาระบบ IT ด้านอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กร

Day 1 - 2 Enterprise Networking
แนะนำนวัตกรรมด้านเครือข่ายล่าสุดสำหรับ Edge, Data Center และ Multi-cloud รวมไปถึงเทคโนโลยีด้าน Wired & Wireless Networking และการประยุกต์ใช้ AIOps
Day 3 - 4 Cybersecurity
อัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยล่าสุดในปี 2021 หลังยุค COVID-19 ได้แก่ AI Security, OT Security, Security for Cloud Native Apps, SOC และ XDR