รวมวิดีโองานสัมมนา TTT 2023 Reconnect: Enterprise IT Infrastructure Day

TTT 2023 Reconnect

พบกับงานสัมมนาด้าน Enterprise IT Infrastructure แบบ Vendor-neutral สุดยิ่งใหญ่ประจำปีของ TechTalkThai งานที่มีเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการ และที่ปรึกษาด้าน IT ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมมากกว่า 30 ราย ภายใต้แนวคิด Reconnect เมื่อทั้งระบบ Cloud, Data Center, Networking และ Cybersecurity ต้องเชื่อมต่อสอดประสานการทำงานร่วมกัน สร้างความเชื่อมั่นแบบไร้รอยต่อ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ยั่งยืน และมั่นคงปลอดภัย ร่วมอัปเดตแนวโน้ม นวัตกรรม แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้าน IT Infrastructure ล่าสุดสำหรับองค์กรได้ที่นี่

งานสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่

เจาะลึกกลยุทธ์ Green Data Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวโน้มสถาปัตยกรรม Hybrid Multi-cloud ในไทย และเทรนด์ด้าน Generative AI ล่าสุดจากผู้ให้บริการ Cloud ชั้นนำอย่าง Google

[Keynote] เพิ่มศักยภาพและพลิกวิถีการทำงานด้วย Generative AI จาก Google Cloud

ผู้บรรยาย: คุณพีรพงศ์ อัจฉริยวรานนท์ Customer Solution Consultant & Generative AI Specialist จาก Google Cloud

เรียนรู้วิธีการใช้ Generative AI บน Google Cloud เพื่อปรับปรุงวิถีการทำงานและเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กร กับหลากหลาย Use Cases ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กำลังเริ่มใช้ Generative AI รวมถึงวิธีการใช้ประโยชน์จาก Generative AI ในฐานะ AI-Assistant สำหรับ Developer, Operator, Data Analyst และ Cybersecurity Team

ก้าวสู่โลกอนาคตของ Cloud ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Hybrid Multi-cloud

ผู้บรรยาย: คุณสุรักษ์ ธรรมรักษ์ Systems Engineer Manager จาก Nutanix (Thailand)

Hybrid Multi-cloud เป็นเทรนด์ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ภายในองค์กร โดยการทำให้ระบบ Cloud ภายในองค์กรสามารถขยายสภาพแวดล้อมไปสู่ Public Cloud ได้อย่างราบรื่น เกิดความคล่องตัว ปรับขนาดได้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดกับการลงทุน

รวมกลยุทธ์การมุ่งสู่ Green Data Center ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้บรรยาย: คุณณฐวัฒน์ ศิริพลับพลา Data Center Software Solutions Consultant (Thailand & APJ) จาก Schneider Electric

ร่วมแชร์กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ Data Center สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการของเสีย การอนุรักษ์น้ำ การลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไปจนถึงการเน้นย้ำความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสีเขียวเข้ามาใช้ เช่น ระบบทำความเย็นและระบบสำรองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ออกแบบ Network Infrastructure สำหรับ Data Center อย่างไรให้ยั่งยืนและพร้อมรองรับกับอนาคต

ผู้บรรยาย: คุณจิรายุ นพวงศ์ Technical Manager, Channel Account Manager จาก Panduit

ร่วมอัปเดตแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุดด้าน Network Infrastructure สำหรับ Data Center พร้อมคำแนะนำในการออกแบบเพื่อให้ Network Infrastructure สามารถรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในอนาคตและคำนึงถึงการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Event-driven Automation: Re-shape the Future of IT Operations

ผู้บรรยาย: คุณเกรียงศักดิ์ จีระธัญญาสกุล Specialist Solutions Architect จาก Red Hat (Thailand)

รู้จัก Event-driven Automation กระบวนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ IT อย่างอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น รวมถึงลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนจำเจ ยกระดับการบริหารจัดการ IT Infrastructure สู่มิติใหม่

แนะนำมาตรฐานและกรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่องค์กรยุคดิจิทัลควรประยุกต์ใช้ พร้อมการวางกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ เช่น NIST CSF, PDPA, Cybersecurity Act.

การรักษา Data Privacy ที่ระดับ Data Infrastructure พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติตาม Compliance อย่างยืดหยุ่น

ผู้บรรยาย: คุณพินิจ เล้ารุ่งเรืองเดช Lead, System Engineering จาก Pure Storage (Thailand)

PDPA ได้กำหนดให้องค์กรต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ซับซ้อนและทั่วถึง ซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลแก่ภาคธุรกิจ เข้าร่วมเซสชันนี้เพื่อเรียนรู้ว่าองค์กรจะสามารถปรับตัวให้รองรับกับการปฏิบัติตาม PDPA ในระดับ Data Infrastructure อย่างยืดหยุ่นได้อย่างไร

Data Privacy – Part of Your Organization DNA

ผู้บรรยาย: คุณชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล CEO จาก Netka System

ในองค์กรของคุณ การเข้าใจและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ Data Privacy ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนโยบายเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญและทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าในเรื่องของความเข้าใจและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน

การเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับ Data Privacy จะช่วยให้องค์กรของคุณได้รับการยอมรับสูงสุดในด้านความเป็นส่วนบุคคลและความน่าเชื่อถือในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้น Data Privacy ควรเป็นส่วนหนึ่งที่คุณใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นส่วนบุคคลนั้นจะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรของคุณได้อย่างมั่นคง

How to Consolidate Security Frameworks in Practices

ผู้บรรยาย: คุณวิฑูร กันทา Security Engineering Team Leader (Thailand and CLM) จาก Check Point Software Technologies

ปัจจุบันมีการนำ Cyberseucrity Framework และ Standard มากมายมาใช้อ้างอิงในการประยุกต์ใช้กับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร เราจะผสาน Framework และ Standard เหล่านั้นให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ครอบคลุมทั้ง On-premises และ Cloud ได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ในการบรรยายนี้

Panel Discussion: เจาะลึก NIST Cybersecurity Framework 2.0 (Draft) และการประยุกต์ใช้จริงในภาคธุรกิจ

ผู้ร่วมเสวนา

  • คุณปรารถนา ทรัพย์ประดิษฐ์ Security Consultants จาก Palo Alto Networks
  • คุณณัฐพนธ์ ปาลวิริยะโชติ Security Consultants จาก Palo Alto Networks
  • คุณอภิชัย วงศ์จินดาคุณ Cybersecurity Evangelist-NIST

ร่วมเสวนากลุ่มย่อยกับผู้เชี่ยวชาญจาก Palo Alto Networks เพื่ออัปเดต Cybersecurity Framework ร่างเวอร์ชัน 2.0 ที่เพิ่มฟังก์ชันที่ 6 Govern เข้ามานอกเหนือจาก Identify, Protect, Detect, Respond และ Recovery ฟังก์ชันดังกล่าวมีบทบาทอย่างไร มีการปรับปรุงตรงส่วนไหนอีกบ้าง และองค์กรธุรกิจจะประยุกต์ใช้ร่างเวอร์ชัน 2.0 ที่มีฟังก์ชัน Govern นี้ได้อย่างไร ค้นหาคำตอบได้ที่นี่

อัปเดตนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครือข่ายล่าสุดสำหรับองค์กร ทั้งการประยุกต์ใช้มาตรฐาน Wi-Fi 6E & 5G การนำเทคโลยี Gigabit Passive Optical Network (GPON) มาใช้แทนสายทองแดง เพื่อพลิกโฉมเครือข่าย LAN สู่อนาคต

[Keynote] อัปเดตเทรนด์ Wi-Fi 6E หลัง กสทช.​ อนุมัติย่านความถี่ 6 GHz

ผู้บรรยาย: คุณประคุณ เลาหกิตติกุล Country Manager (Thailand) จาก HPE Aruba Networking

อัปเดตเทรนด์ด้าน Enterprise Network ล่าสุด โดยเฉพาะมาตรฐาน Wi-Fi 6E ข้อดีและความแตกต่างเมื่อเทียบกับ Wi-Fi 6 พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานและการเพิ่ม User Experience ร่วมค้นหาคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญว่า องค์กรจำเป็นต้องอัปเกรดไปสู่ Wi-Fi 6E หรือไม่ หลังจากที่ กสทช. อนุมัติการใช้งานย่านความถี่ 6 GHz เมื่อเดือนพฤษภาคม 2023 ที่ผ่านมา พร้อมกลยุทธ์การวางระบบเครือข่ายให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล

เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบ LAN ด้วย Laserway – เสริมศักยภาพเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี GPON และไฟเบอร์ออปติก

ผู้บรรยาย: คุณเอกราช เชยชื่น Technical & Engineering Support จาก Furukawa Solutions

รู้จักกับโซลูชัน Laserway ซึ่งเป็น Network Infrastructure ในระบบเครือข่าย LAN ที่นำเทคโนโลยี GPON ( Gigabit Passive Optical Network) มาประยุกต์ โดยการใช้สายใยแก้วนำแสงแบบ Single Mode ที่สามารถรองรับการรับส่งสัญญาณในระดับ Terabits และอุปกรณ์ Passive ที่ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งตามมาตรฐานสากล ANSI/TIA-568.0, ANSI/TIA-606 หรือ TDMM 13 เพื่อรองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย และพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต

Building a Resilient Digital Infrastructure: Enabling Business Innovation

ผู้บรรยาย: คุณภุชงค์ เจริญสุข Enterprise Product Marketing Manager จาก AIS Business

การผสมผสานโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G และ Cloud ที่มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับแต่งการใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Use Cases หรือแอปพลิเคชันต่างๆ จะช่วยให้ปลดล็อกการทำงานที่เป็นอุปสรรคในปัจจุบัน และช่วยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจได้อีกมากมาย

มอบประสบการณ์การใช้งานระบบเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยเทคโนโลยี AI ได้อย่างไร?

ผู้บรรยาย: คุณวิภาวี ไพบูลย์เสมาทัศน์ Sales Engineer จาก Juniper Networks

เรียนรู้การผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานระบบเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายแบบเดิมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ พร้อมที่จะตอบสนองทุกปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบเครือข่าย

6 Global Networking Trends in 2023

ผู้บรรยาย: คุณกนกฤทธิ์ มิ่งบรรเจิดสุข Senior System Engineer Manager จาก Cisco Systems (Thailand)

อัปเดตแนวโน้มและเทคโนโลยีด้าน Enterprise Networking และ Cloud ในปี 2023 ทั้งเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบไฮบริด การเชื่อมต่อผ่าน Multi-cloud และการปกป้องการเข้าถึงของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ฝ่าย IT ขององค์กรสามารถวางกลยุทธ์ด้านระบบเครือข่ายให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานฉบับนี้เก็บข้อมูลจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT กว่า 2,500 คนจาก 13 ประเทศ ทั้งภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยุโรปตะวันตก และเอเชียแปซิฟิก

ร่วมแชร์ Market Trends และ Business Analysis ด้านการขับเคลื่อนการเติบโตของระบบ Security ในระดับอาเซียนและทั่วโลก รวมถึงสรุปแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยล่าสุดที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของ 2023

[Keynote] 2023 Cybersecurity & Privacy Trends in Thailand

ผู้บรรยาย: คุณปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center

อัปเดตแนวโน้มภัยคุกคาม ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดที่หน่วยงานรัฐและองค์กรธุรกิจควรตระหนักรู้ ทั้งประเด็นด้านไซเบอร์ที่น่าสนใจในช่วงครึ่งปีแรกของ 2023 เช่น Digital Trust & Risk, Cyber Resilience Culture, Generative AI, Open Banking และ Sustainability

Principle of Least Privilege

ผู้บรรยาย: คุณภควัตต์ วัฒนะโชติ VP Engineer จาก nForce Secure

เรียนรู้หลักการและความสำคัญของ Least Privilege กลยุทธ์การจำกัดการเข้าถึงให้เหลือน้อยที่สุด เฉพาะเท่าที่จำเป็น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยุคดิจิทัล รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้จริงในสภาพแวดล้อมต่างๆ และเทคนิคที่จะช่วยให้หลักการนี้ประสบความสำเร็จ

How to Tackle Cloud-Native Security Challenges

ผู้บรรยาย: คุณเมธี รัตนวัฒนประกิต Country Lead จาก Sophos (Thailand)

ร่วมเตรียมความพร้อมสู่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบ Cloud Native ในยุคที่หลายองค์กรต่างดำเนินกลยุทธ์ Cloud First ทั้งเรื่องการป้องกัน จัดการความเสี่ยง และรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่นับวันจะทวีความซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้น

เตรียมพร้อมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร

ผู้บรรยาย: คุณกมลพัฒน์ สัมโมทย์ Business Consultant Deputy Director จาก Fujitsu (Thailand)

ร่วมแชร์ Market Trends และ Business Analysis ในเรื่องของปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบัน และผลกระทบของธุรกิจทั้งในระดับอาเซียนไปจนถึงระดับโลก รวมถึงความสำคัญของ Enterprise Cybersecurity ที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบนความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด ครอบคลุมทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น On-premises, Hybrid Cloud หรือ Multi-Cloud

สร้างประสบการณ์การมองเห็น (Visibility) บน Hybrid Cloud แบบไร้รอยต่อ

ผู้บรรยาย: คุณเสกสิทธิ์ ยะถาคาร Solution Engineer จาก Keysight Technologies

เรียนรู้ถึงสำคัญของการมี Visibility ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและเฝ้าระวัง Hybrid Cloud ได้อย่างครอบคลุม รวมถึงกำจัดจุดบอดที่อยู่บน Public Cloud และ Private Cloud ทั้งยังสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัยของสภาพแวดล้อม Hybrid Cloud ได้อย่างเต็มรูปแบบ