รวมวิดีโองานสัมมนา TTT Virtual Summit: AI & Data for Enterprises

TTT Virtual Summit: AI & Data for Enterprises

TTT Virtual Summit เป็นซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของ TechTalkThai ที่มีคนสาย IT ติดตามมากกว่า 8,000 คน โดยครั้งที่ 4 ของปี 2022 นี้จัดขึ้นภายใต้ธีม AI & Data for Enterprises เพื่ออัปเดตแนวโน้ม นวัตกรรม กรณีศึกษา และโซลูชันด้าน AI/ML และ Data Analytics ล่าสุดสำหรับธุรกิจไทย รวมถึงเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บและใช้งานตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT/Consult ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศนับสิบราย

งานสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่

อัปเดตแนวโน้ม นวัตกรรม กรณีศึกษา และโซลูชันด้าน AI/ML และ Data Analytics ล่าสุดของปี 2022 สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย

[Keynote] งานวิจัยและนวัตกรรมด้าน AI ที่น่าจับตามองในอีก 5 ปีต่อจากนี้

ผู้บรรยาย: ผศ.ดร. สุกรี สินธุภิญโญ คณะกรรมการและนักวิจัย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

มองโลก AI อย่างละเอียด เทคโนโลยีอะไรที่จะกลายเป็นสิ่งที่ฝังอยู่รอบตัว อะไรจะกลายเป็นสิ่งใหม่ของโลก เทคโนโลยีทางด้าน AI แบบไหนที่จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ การบรรยายนี้จะเปิดเผยเรื่องราวของนวัตกรรม AI อย่าง Chatbot, NLP, Face Recognition, Self-driving Car ที่หลายอุตสาหกรรมต่างเริ่มนำมาใช้งาน รวมถึงงานวิจัยด้าน AI ใหม่ๆ ในอนาคตที่น่าจับตามอง ซึ่งอาจเข้ามาตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้านี้

แนวทางการทำ Data Analytics และนำ AI Operations เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมในการให้บริการระดับองค์กร

ผู้บรรยาย: คุณอนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี Senior Customer Advisory Consultant, SAS Software (Thailand)

ในปัจจุบันหลายองค์กรตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ต่างมองเห็นความสำคัญของการนำข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ในการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริการและวางกลยุทธ์เชิงธุรกิจ เซสชันนี้ผู้เชี่ยวชาญจาก SAS Software (Thailand) จะมาแชร์แนวทางการนำ Data Analytics และ AI Operation มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่าน

พลิกโฉมองค์กรธุรกิจสู่การเป็น Smart Business ด้วยเทคโนโลยี AI

ผู้บรรยาย: คุณอดิเทพ กะเต็บหมัด Post-Sale Engineer, Ricoh (Thailand) Limited

ทุกองค์กรในปัจจุบันต่างตระหนักถึงความสำคัญในการต้องพลิกโฉมธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่ระบบยุคดิจิทัล แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที ดังนั้นการมีความรู้และความเข้าใจในการปรับรูปแบบขององค์กรจึงมีความสำคัญ ยิ่งปรับเปลี่ยนเร็วเท่าไรก็ยิ่งสามารถแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำตลาดได้เร็วและง่ายขึ้นเท่านั้น มาร่วมหาวิธีและเทคนิคในการปรับองค์กรสู่การเป็น Smart Business ไปด้วยกันในเซสชันนี้

Empower Business Analytics with AI Powered Auto Insight

ผู้บรรยาย: ดร. สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ Managing Director, STelligence

To empower business analytics with AI powered auto insight and create a better and faster data-driven decision making.

รายงานสถิติการทำธุรกิจด้าน AI ของประเทศไทยประจำปี 2022

ผู้บรรยาย:ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)

สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ (AIEAT) ได้ทำการสำรวจข้อมูลบริษัท Startup ด้าน AI ของไทยมากกว่า 108 บริษัท และทำสรุปรายงานสถิติการทำธุรกิจด้าน AI ของประเทศไทยประจำปี 2022 ซึ่งกล่าวถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจด้าน AI ในประเทศไทย, หมวดหมู่ของธุรกิจด้าน AI ของไทย, การกระจายตัวของบริษัท AI ในไทย, การลงทุนในปีที่ผ่านมา และข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

MLOps คืออะไร ใช้งานและวัดผลอย่างไรให้เหมาะกับองค์กร

ผู้บรรยาย: คุณศุภณัฐ จำต๊ะ Data Scientist, IBM

ในปัจจุบันธุรกิจมีทางเลือกที่หลากหลายในการพัฒนา AI Model เราควรเลือกอย่างไรให้เหมาะกับขนาดขององค์กรและความต้องการของผู้ใช้งาน รวมไปถึงสามารถตรวจสอบความแม่นยำของ AI Model ด้วยมาตรวัดใด เพื่อให้ Model ของเรายังทำงานได้ดีและเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

แนะนำเทคโนโลยี เครื่องมือ และแนวทางปฏิบัติสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของลูกค้า พาร์ตเนอร์ และพนักงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

[Keynote] PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

ผู้บรรยาย: ผศ. ศุภวัชร์ มาลานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC)

แนะนำแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับธุรกิจ SMEs ทั้งเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการขนาดเล็ก การจัดทำบันทึกรายการ และการจัดการมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อ PDPA

ผู้บรรยาย: คุณณัฐวัชร อภิเอกปฐม Enterprise Cyber Security Manager, Advanced Info Service (AIS)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของ PDPA แต่ด้วยเงื่อนไขการดูแลข้อมูลที่เข้มงวดมากขึ้น ระบบการปกป้องข้อมูลแบบเดิมๆ จึงอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ขอเชิญรับฟังประเด็นสำคัญและจุดที่ควรระวังในการปรับปรุงระบบการปกป้องข้อมูลให้ตอบสนองต่อ PDPA ได้อย่างสมบูรณ์ที่นี่

รับมือ PDPA ไม่ยาก ปกป้องข้อมูลอย่างมั่นใจในยุค 5.0

ผู้บรรยาย: คุณอนุสรณ์ อูปคำ Systems Engineer Specialist, Palo Alto Networks

เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้วิธีรับมือ PDPA อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำเครื่องมือสำคัญสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ PDPA ก่อนถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

Content รูปแแบบไหนที่ผิด PDPA

ผู้บรรยาย: คุณวรินทร์ธาร จรัสสิริกุลชัย AVP Soft De’but และผู้ดูแลแพลตฟอร์ม VSM365

สรุปข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลที่ต้องระวังตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) การตลาดยุค PDPA ต้องปรับตัวอย่างไรในการเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์และการนำเสนอ Content ทางออนไลน์ พร้อมแนะนำซอฟต์แวร์ OneTrust เพื่อช่วยตอบโจทย์การบังคับใช้กฎหมาย PDPA สำหรับองค์กรธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารองค์กรและทีม Digital Marketing ต้องปรับตัวและจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง

สูตรสำเร็จ 2+1 สำหรับช่วยองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA

ผู้บรรยาย: คุณชนาธิป อิ่มทองคำ Senior Systems Engineer, Fortinet

สูตรสำเร็จ 2+1 นี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับง่ายขึ้น จึงสามารถมีจุดเริ่มต้นสร้างกระบวนการที่รองรับ PDPA เป็นรูปธรรมได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถเลือกใช้โซลูชันเพิ่มเติมเพื่อขยายศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยให้ครอบคลุมตามความต้องการของธุรกิจ และช่วยลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างเป็นขั้นตอนโดยไม่เพิ่มภาระให้กับทีมงานผู้ดูแลระบบ

Turn Data Protection Requirement into Actions

ผู้บรรยาย: คุณปองภพ เหล่าชัยกุล
Senior Sales Engineer, Sophos

เรียบเรียงข้อกำหนดให้เป็นแบบแผนที่ชัดเจน พร้อมแนะนำเครื่องมือที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม ปกป้องข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการเครื่องทางด้านความมั่นคงปลอดภัยภาพรวม ภายใต้แนวคิด “Set Protect but Don’t Forget to Manage”