รวมวิดีโองานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cybersecurity 2021

TTT Virtual Summit: Enterprise Cybersecurity 2021

TTT Virtual Summit เป็นซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของ TechTalkThai ที่มีคนเข้าร่วมแล้วมากกว่า 6,000 คน โดยครั้งที่ 7 นี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Enterprise Cybersecurity 2021 เพื่ออัปเดตแนวโน้มด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 รวมไปถึงกลยุทธ์ เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานและกรอบการทำงานต่างๆ สำหรับปกป้องระบบสารสนเทศและสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งใน Data Center และบน Cloud บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT/Consult ชั้นนำรวม 18 เซสชัน

งานสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 – 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่

Day 1 – Standards & Compliance
แนะนำมาตรฐานและกรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัย พร้อมด้วยการวางกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เช่น PDPA รวมไปถึงกรณีศึกษาเพื่อสร้าง Cyber Hygiene และ Cyber Resilience ที่ดีสำหรับธุรกิจองค์กร
Day 2 – Cloud & IoT Security
รู้จักกับสถาปัตยกรรม SASE และการป้องกันเครือข่ายระบบ IoT ตั้งแต่ Layer 2 รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี AI/ML เข้ามาประยุกต์ใช้ใน Firewall เพื่อพลิกโฉมมาตรฐานด้าน Network Security ตบท้ายด้วยการวางกลยุทธ์เพื่อพลิกโฉมการทำ Data Protection สู่ Data Resilience
Day 3 – Data Center Security
อัปเดตแนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุด พร้อมแนวทางปฏิบัติใหม่สำหรับการปกป้อง Hybrid Data Center, การทำ Security Automation, การยกระดับ Endpoint Security ด้วย Deep Learning และการประยุกต์ใช้โมเดล Zero Trust เพื่อขจัดมัลแวร์