รวมวิดีโองานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022

TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022

TTT Virtual Summit เป็นซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของ TechTalkThai ที่มีคนสาย IT ติดตามมากกว่า 8,000 คน โดยครั้งที่ 3 ของปี 2022 นี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Enterprise Cloud & Data Center 2022 เพื่ออัปเดตแนวโน้ม นวัตกรรม การประยุกต์ใช้ และแนวทางปฏิบัติทางด้าน Cloud และ Data Center ที่น่าสนใจในปี 2022 ทั้งเรื่อง Supercomputer, Cloud Native Technology, Industry Cloud, Container & Serverless, CPU & GPU, Server & Storage & HCI Trends และ Security & Compliance โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Data Center Providers, Internet Service Providers, Cloud Providers และบริษัท IT/Consult ชั้นนำรวมเกือบ 20 ราย

งานสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่

Day 1 – Cloud Innovation
อัปเดตนวัตกรรมด้าน Cloud ที่น่าสนใจในปี 2022 ทั้ง Cloud Native Technology, Application Modernization, Container & Serverless รวมไปถึงเทคโนโลยี Supercomputer
Day 2 – Data Center Technology
เจาะลึกการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน Data Center ตั้งแต่ CPU & GPU, Server, Storage และ HCI ไปจนถึงระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลใหม่อย่าง Windows Server 2022 และ SQL Server 2022
Day 3 – Infrastructure & Security
แนะนำเทคโนโลยี เครื่องมือ และแนวทางปฏิบัติทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เช่น API Management, Cloud Workload Protection, Cloud Compliance และอื่นๆ