รวมวิดีโองานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cybersecurity 2022

TTT Virtual Summit: Enterprise Cybersecurity 2022

TTT Virtual Summit เป็นซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของ TechTalkThai ที่มีคนสาย IT ติดตามมากกว่า 8,000 คน ล่าสุด TechTalkThai ได้จัดงานภายใต้ธีม Enterprise Cybersecurity 2022 เพื่ออัปเดตแนวโน้มด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย ส่งผลให้สงครามไซเบอร์อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และบริษัท IT/Consult ชั้นนำ ที่จะมาแนะนำถึงกลยุทธ์ ความเสี่ยง เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติตามกรอบการทำงาน มาตรฐาน และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สำหรับปกป้องระบบสารสนเทศและสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งใน Data Center และบน Cloud ให้มั่นคงปลอดภัย รวม 18 หัวข้อ

งานสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 28 เมษายน ที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่

Day 1 – Standards & Compliance
แนะนำมาตรฐานและกรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัย พร้อมด้วยการวางกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างให้เกิด Cyber Resilience และสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น PDPA
Day 2 – Cloud & IoT Security
รู้จักกับสถาปัตยกรรม SASE การป้องกันเครือข่ายระบบ IoT และระบบ Cloud รวมไปถึงเรียนรู้แนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์การสำรองข้อมูลบน Cloud พร้อมอัปเดตเทรนด์การโจมตีบน Blockchain และ DeFi
Day 3 – Data Center Security
เรียนรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทำ Digital Transformation โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมเพื่อให้พนักงานสามารถ Work from Home ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย พร้อมแนวทางในการป้องกันและบริหารจัดการ Hybrid Data Center