F5

คุณวิภวัฒน์ อุปถัมภ์วิเชียร Head of Solutions Engineering, F5 (Thailand) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Application Delivery & Security มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา และออกแบบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐและธนาคารมามากกว่า 15 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิคประจำประเทศไทยให้กับบริษัท F5
  • 20 September 2023
Read More