Greengrapes

คุณกุลธีร์ บุญศิริ Lead Consultant, Greengrapes ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการด้าน Cybersecurity แบบครบวงจร เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับสูงสุดให้กับธุรกิจในองค์กร ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
  • 9 September 2023
Read More