อดิเทพ กะเต็บหมัด

คุณอดิเทพ กะเต็บหมัด

Post-Sale Engineer, Ricoh (Thailand) Limited

ผู้เชี่ยวชาญและอยู่ในวงการทางด้านระบบ IT มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี และมีความรู้ในเรื่องซอฟต์แวร์และระบบดิจิทัล รวมถึงทำงานในส่วนของ Digital Transformation Solution เพื่อปรับองค์กรของธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

Speaker Details
Speaker Tags