อโณทัย บุญญะวินัยกุล

คุณอโณทัย บุญญะวินัยกุล

Industry Business Architect – Public Sector Thailand, SAP

มากกว่า 20 ปีในการให้คำปรึกษาในการนำนวัตกรรม IT มาพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ค้าปลีก พลังงาน สาธารณูปโภค ภาครัฐ สาธารณสุข และการศึกษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Industry Business Architect ดูแลในส่วนขององค์กรภาครัฐประจำประเทศไทย

Speaker Details
Speaker Tags