อันธิกา ชินวัตร

คุณอันธิกา ชินวัตร

Channel Sales Manager, Western Digital Storage Technologies (Thailand) Ltd.

Speaker Details
Speaker Tags