อราคิน รักษ์จิตตาโภค

คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค

Head of Novel Engine Execution Department, AIS

หัวหน้าทีมขับเคลื่อนนวัตกรรม หรือทีม NEXT ของบริษัท Advanced Info Service PLC. ผู้นำการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมอันดับ 1 ของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ของ CEO คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ที่ต้องการให้บริษัทโทรคมนาคมอย่าง AIS เปลี่ยนโฉมหน้าเป็นผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ หรือที่เรียกว่า Digital Life Service Provider ทำให้บทบาทของทีม NEXT เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้วิสัยทัศน์นั้นเกิดขึ้นได้จริงผ่านการสร้างนวัตกรรม

การสร้างนวัตกรรมถือเป็นหน้าที่ที่พนักงานกว่า 12,000 คนปฏิบัติ ด้วยคำนิยามของนวัตกรรมที่ว่า “ทำอะไรบางอย่างที่แตกต่างและมีคุณค่า” ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงกับคำว่านวัตกรรมได้โดยง่าย ไม่ว่าสิ่งๆ นั้นจะเป็นการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย หรือเป็นการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ NEXT ต่างก็มีการให้ความรู้ กระบวนการ เครื่องมือ ตลอดจนทรัพยกรต่างๆ ให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้คุณทหาร ลาดกระบัง และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชินวัตร หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เริ่มงานกับ AIS เป็นที่แรกจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ได้ทำงานที่ AIS นั้น คุณอราคินได้มีโอกาสร่วมงานในหลายหลายแผนก เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ของ AIS ที่ได้ผ่านอุปสรรค ความท้าทายในหลายรูปแบบ และเช่นเดียวกันกับเรื่องราวในปัจจุบัน ที่เขาจะต้องทำอะไรบางอย่างที่แตกต่าง และมีคุณค่า เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาบริษัทอย่าง AIS ให้เข้าสู่ยุค Cognitive Telco ให้ได้

Speaker Details
Speaker Tags