อรรถวุฒิ รัตนชัยไพศาลกุล

คุณอรรถวุฒิ รัตนชัยไพศาลกุล

Technical Consultant, Nextwave (Thailand)

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค มีประสบการณ์สูงในด้าน Network และ Cybersecurity ความรู้เฉพาะทางในด้าน Network Visibility, Network security และ SASE

ที่ Nextwave เขารับผิดชอบด้าน CATO Networks และโซลูชันการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ เขาอยู่ในอุตสาหกรรมไอทีมานานกว่า 12 ปี ก่อนหน้านี้เขาทำงานเป็นวิศวกรด้านความปลอดภัยของ ISP และต่อมาเป็นที่ปรึกษาด้านโซลูชันสำหรับ DNS Security และให้การฝึกอบรมแก่ลูกค้าสำหรับธนาคาร องค์กร และรัฐบาล เขายังให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อุตสาหกรรมไอทีของประเทศไทยได้รับรู้

อรรถวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลในประเทศไทยและปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Speaker Details
Speaker Tags