ไชยศ เพียนจันทร์

คุณไชยศ เพียนจันทร์

รองนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย

Speaker Details
Speaker Tags