อิทธิพล พรหโมปการ

คุณอิทธิพล พรหโมปการ

Senior Director Consulting Service, ACIS Professional Center

มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านการตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

Speaker Details