คมเดช บุญแท้

คุณคมเดช บุญแท้

Senior Security Consultant, Palo Alto Networks

ดำรงตำแหน่ง Senior Security Consultant โดยมีหน้าที่ช่วยลูกค้าตรวจสอบและปกป้องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ขั้นสูง และมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมใบรับรองด้านความเป็นผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ISC2-CISSP, ISACA-CISA, CompTIA, VMWare, Redhat, AWS SAA เป็นต้น และมีผลงานที่โดดเด่นในการจัดการผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางเทคนิค มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการทั้งในด้านการสนับสนุนทางเทคนิคและทางธุรกิจโดยเฉพาะด้าน Cloud Architecture, Cloud Security และ Cloud Adoption ให้แก่ลูกค้าบริษัทชั้นนำในประเทศ

Speaker Details
Speaker Tags