กิตติคุณ ดอนศรีแก้ว

คุณกิตติคุณ ดอนศรีแก้ว

Senior Principal Engineer, Client Solutions Technologist, Dell Technologies

จบการศึกษาปริญญาตรีและโทด้านคอมพิวเตอร์ เคยทำงาน IT Management ให้บริษัทโทรคมนาคมที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจไทย ก่อนรับหน้าที่ Technical Consultant Manager บริษัทเก่าแก่แห่งหนึ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ของโลก ปัจจุบันทำงานที่ Dell Technologies ตำแหน่ง Senior Principal Engineer, Product Technologist

Speaker Tags