คมศักดิ์ ฉิมนุตพาน

คุณคมศักดิ์ ฉิมนุตพาน

Act. Enterprise Cyber Security Manager, AIS Business

ประสบการณ์ทำงานทางด้าน IT มากว่า 14 ปีและประสบการณ์ทำงานเฉพาะทาง ด้าน Cyber Security มา 12 ปี กับการทำงานในบริษัทข้ามชาติระดับโลก เช่น Dimension Data (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น NTT), Check Point และ Cisco

ปัจจุบันรับหน้าที่บริหารจัดการทีมงานเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับ Cyber Security ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานและ Trend ของตลาดเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

Speaker Details
Speaker Tags