มนฑกานติ์ อาขุบุตร

คุณมนฑกานติ์ อาขุบุตร

Head of Data Protection Office Unit, AIS Business

ประสบการณ์กว่า 24 ปี ในธุรกิจโทรคมนาคมหลากหลายด้าน ทั้งการวางแผนความถี่ การดูแลคุณภาพเครือข่าย และโครงการเชิงกลยุทธ์ของ AIS ก่อนจะมารับตำแหน่ง DPO ในปี 2018

Speaker Details
Speaker Tags