ณรงค์ฤทธิ์ อินทสันตา

คุณณรงค์ฤทธิ์ อินทสันตา

Solution Architect, AWS

Speaker Details
Speaker Tags