ณัฐพัชญ์ นราพิมพ์สกุล

คุณณัฐพัชญ์ นราพิมพ์สกุล

Head of Consulting & Professional Services, True IDC

Speaker Details
Speaker Tags