ณัฐพล อาภาแสงเพชร

คุณณัฐพล อาภาแสงเพชร

Department Director of Security Advisory & Managed Security Services, Cyber Elite

มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปีในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ภายใต้กลุ่มเบญจจินดา ดูแลด้านการให้บริการที่ปรึกษา (Security Advisory) การควบคุมดูแลศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (CSOC) และการให้บริการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Managed Security Services)

Speaker Details
Speaker Tags