ณัฐพงศ์ เคยพุดซา

คุณณัฐพงศ์ เคยพุดซา

ผู้จัดการฝ่าย Innovation, INET Managed Services

ประสบการณ์การทำงานด้าน Business Development และ System Engineer กว่า 5 ปี ดูแลบริการ Managed Services และ Automation เช่น Email Implementation and Operation, Project Management และ Robotic Process Automation ปัจจุบันเป็น ผู้จัดการ ด้าน Innovation บริษัท ไอเน็ต แมเน็จด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

Speaker Details