นิธิภัทร์ อนุสรณ์เสงี่ยม

คุณนิธิภัทร์ อนุสรณ์เสงี่ยม

Enterprise IoT Solution Specialist, AIS Business

Speaker Details
Speaker Tags