นพกิตติ์ นวลิขิต

คุณนพกิตติ์ นวลิขิต

Presales Technical Consultant, UiPath

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Computer Science ประสบการณ์การทำงานด้าน Software Development และ Pre-Sales Software Solution มากกว่า 10 ปี ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Automation เช่น Test Automation, Batch Automation และ Robotic Process Automation ปัจจุบันเป็น Pre-Sales Technical Consultant บริษัท UiPath Thailand

Speaker Details
Speaker Tags