องค์กร ศรีบุตร

คุณองค์กร ศรีบุตร

ICT Solution Design Specialist, AIS Business

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงเครือข่าย มีความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายและระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี CCIE Certification – Enterprise Infrastructure (CCIE#38950) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ICT Solution Design Specialist ที่ AIS

Speaker Details
Speaker Tags