ปฏิภาณ สุขเสมอ

คุณปฏิภาณ สุขเสมอ

Security Consultant, Trend Micro

ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity Solution ทั้งในรูปแบบของ Endpoint and Datacenter Protection และ Network Security โดยมีประสบการณ์ตรงจากการดูแลลูกค้าในกลุ่ม BFSI, Commercial, Mid-Enterprise และ Manufacturing Industry ในประเทศไทย มากกว่า 10 ปี

Speaker Details
Speaker Tags