เพชรไพฑูรย์ กรุงวงศ์

คุณเพชรไพฑูรย์ กรุงวงศ์

Digital Transformation Advisor, IBM Thailand

Speaker Details
Speaker Tags