พาทิศ จุโลทก

คุณพาทิศ จุโลทก

Senior Sales Engineer, Dynatrace

คุณพาทิศเข้าร่วม Dynatrace ตั้งแต่ปี 2018 และได้ทำงานเกี่ยวกับโซลูชันการตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน เขาเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อกำหนดทางธุรกิจและทางเทคนิค รวมถึงดำเนินการใช้งาน รายงานผลลัพธ์ และให้การสนับสนุนหลังการส่งมอบอย่างที่ลูกค้าต้องการ

Speaker Details
Speaker Tags