พินิจ เล้ารุ่งเรืองเดช

คุณพินิจ เล้ารุ่งเรืองเดช

Lead, System Engineering, Pure Storage (Thailand)

คุณพินิจเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมระบบประจำประเทศไทยของ Pure Storage มีประสบการณ์ทางด้านคลาวด์สตอเรจ และสตอเรจสำหรับองค์กรใหญ่ๆ ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ทางด้าน IT มากกว่า 20 ปี

Speaker Details
Speaker Tags