พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์

คุณพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์

ผู้อำนวยการและหัวหน้าทีม Advanced Insights (AI), Bluebik Group

Speaker Details
Speaker Tags